Lyhyesti Valimoinstituutista

Vuonna 1995 perustetun instituutin tehtävänä on edistää valun käyttöä Suomessa. Valimoinstituuttia ylläpitää Tampereen kaupunki yhteistyökumppaneineen.

Valimoinstituutti tarjoaa asiakkailleen prototyyppien, yksittäiskappaleiden ja piensarjojen valuja, koulutusta ja aineenkoetuspalveluita sekä on mukana erilaisissa valimoalan tutkimushankkeissa. Koulutukset voivat olla pari vuotta kestäviä tutkintotavoitteisia koulutuksia, lyhyitä täydennyskoulutuskursseja tai osallistujan työllistymiseen tähtääviä koulutuksia.

Miksi Valimoinstituutti on juuri Tampereella?

Pirkanmaa vaikutusalueineen on merkittävä valtakunnallinen valimoteollisuuden keskittymä. Alueella on monta suurta koneenrakennusalan toimijaa. Lisäksi valimotekniikan ammatillinen koulutus on keskitetty Tampereen Seudun Ammattiopisto TREDUun.