Koulutus

Valimoinstituutissa voi suorittaa valimoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lasikeraamisen alan ammattitutkinnon. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi Valimoinstituutti järjestää lyhyitä täydennys- ja lisäkoulutukseen sopivia kursseja ja koulutusta.

Valimoalan ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa Tampereen Seudun Ammattiopisto TREDUssa. Valimoalan tutkinnot kuuluvat Kone- ja metallialan perustutkintoihin. Ammattinimikkeitä on kaksi: Valaja ja Valumallinvalmistaja. Koulutukseen hakeudutaan keväisin järjestettävässä yhteishaussa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat näyttökokeilla suoritettavia, jo työelämässä mukana oleville aikuisille tarkoitettuja tutkintoja. Ne suoritetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä työnantajan kanssa.

Yliopistotasoista Valimoalan koulutusta on tarjolla Tampereen teknillisessä yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Valimoinstituutti on mukana tuottamassa näiden oppilaitosten opetusta ja oppimateriaalia.

Kaikkien eri tason oppilaitosten oppimateriaalit on koottu ValuAtlas -sivustoksi. ValuAtlaksen yhteydessä toimii oppimisalusta Moodle, jota käytetään luokkahuoneopetuksen tukena kaikessa Valimoinstituutin tarjoamassa koulutuksessa sekä myös Tampereen teknillisen yliopiston kursseilla.