Koulutus 

Valimoinstituutissa voi suorittaa valimoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lasikeraamisen alan ammattitutkinnon. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi Valimoinstituutti järjestää lyhyitä täydennys- ja lisäkoulutukseen sopivia kursseja ja koulutusta.

Tutkimus

Valimoinstituutti ylläpitää ja kehittää yhteistyökumppaniensa Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun koneenrakennustekniikan laitoksen Valutuotetekniikan tutkimusyksikön sekä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa valimotekniikan tutkimusvalmiutta sekä toimii yhteistyökumppanina alan kansallisissa tutkimushankkeissa ja osallistuu kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

Palvelut

Valimoinstituutti tarjoaa yrityksille ja muille asiakkaille monipuolisia valimotekniikan tutkimus- ja tuotekehityspalveluita.